Aktuálně...

Co bylo a co bude

Pravidelné akce (schůzky, výpravy) normálně probíhají a za námi je tradiční akce pro veřejnost Den Země.
Ve středu 20.4. bylo sice "nehezky" (pršelo, jen se lilo), přesto však dorazila řada zvědavců, ale i zájemců o naši činnost.
A před námi je jsou opět pravidelné schůzky, výpravy do přírody a letní tábor...