Co je MOP?

MOP neboli Mladí ochránci přírody, z.s., je veřejně prospěšný spolek s celostátní působností v oblasti "mimoškolní práce s dětmi a mládeží" registrující kolektivy dětí a mládaže, které mají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. MOP koordinuje a organizuje činnost těchto kolektivů.

MOP nabízí kolektivům pomocnou ruku ve formě finanční pomoci (dotace MŠMT, MŽP, dary od Hl.m. Prahy, MČ Prahy 11,...), metodických materiálů, námětů pro práci s dětmi, soutěží nebo informačního zpravodaje (Depeše Juv).

MOP je také iniciátorem celostátních akcí Hledání jara, Minuta pro Zemi, Národní registr pramenů a studánek, fotografické soutěže Příroda objektivem a dalších.

Jsme členy spolku Mladí ochránci přírody, z.s. - více o činnosti celého spolku najdete na internetové adrese www.emop.cz