GeoCaching - co to vlastně je?

Oficiálně je to turistická, navigační a internetová hra. Jejím principem je, že někdo na neznámé místo ukryje schránku, tzv. „cache“ (čti keš), na internetu zveřejní její souřadnice a ostatní se snaží ukrytou schránku pomocí navigačních přístrojů najít. Pokud jí naleznou, zapíší se do přiloženého „logbooku“, vezmou si něco z jejího obsahu (pokud chtějí), na oplátku dají něco svého a cache opět schovají. Po návratu je třeba nález ještě zapsat na speciálních internetových stránkách www.geocaching.com, kde jsou uvedeny veškeré informace o jednotlivých schránkách i o hře samotné.
A laicky je geocaching vlastně klasická „pokladovka“, jen na mezinárodní a trochu modernější úrovni. Často je také k odhalení správného umístění potřeba vyluštit nějakou tu šifru či splnit úkol.
Cache (dále jen „keše“), někdy se jim také říká poklady, jsou ukryty téměř po celém světě. K jejich nalezení je potřeba mít přístup k internetu a GPS přístroj. Poslední podmínka není v některých případech ani zapotřebí, spousta schránek lze totiž najít jen pomocí internetových map, jako jsou např. mapy.cz,. Chce to ovšem důkladnější přípravu.

          cache

Něco málo z historie...

Geocaching vznikl v USA bezprostředně poté, co 1.května 2000 tehdejší americký prezident Bill Clinton oznámil vypnutí chyby, která byla uměle zadávána do systému GPS. Toto rozhodnutí znamenalo zlepšení přesnosti GPS signálu pro běžné civilní uživatele z desítek až stovek pouze na několik metrů.
V internetových diskuzích se hned začalo řešit, jak této přesnosti využít. Jistý Dave Ulmer zakopal následující den (2.května 2000) do lesa v Oregonu schránku (černý kbelík) a zveřejnil její souřadnice. Kdo schránku našel, mohl si z ní něco vzít a zanechat něco svého – knihy, CD, software, atd. Během několika dnů se v USA objevily další podobné schránky a do měsíce byl na internetu web, kam se daly psát dojmy a zážitky z hledání.
Začátek geocachingu v České republice se datuje k 1.červnu 2001, kdy byla založena 1. keš na území ČR.
Slovo geocaching bylo poprvé použito 30.května 2000. Skládá se z předpony geo, označující činnost související se Zemí, a slova cache – skrýš.
V současné době je na celém světě ukryto téměř 1 milion schránek! V České republice jich je přes 16 tisíc. Tedy spousta možností, kam vyjet s dětmi do přírody.

Proč to děláme my?

Za prvé, je to hra a my si hrajeme rádi. To ale samozřejmě nestačí. Geocaging nám slouží hlavně pro inspiraci. Keše by se totiž měly zakládat na místech, která jsou něčím zajímavá. Díky tomu se dostaneme na místa, kam by nás asi nikdy nenapadlo jít a přesto stojí za to je vidět.
Za druhé, Geocaching se dá dělat nezávisle na počasí, na věku, na zálibách, znalostech, dovednostech, místě bydliště...
Hrát mohou předškoláci i zasloužilí důchodci. Ten kdo má rád chodí do přírody, najde spoustu schránek v lese. Kdo se chce vydat do hor, může si cestu zpříjemnit hledáním v horách. Komu stačí krátká procházka po parku, hledá v parku. Kdo chce poznat něco zajímavého ve městě, má spoustu možností. A kdo chce raději zlézat skály, potápět se nebo prolézat štoly, najde si poklady ukryté tam. Ti co si chtějí pořádně potrápit mozkové závity, mají možnost v „mysterykeších“. Nadšenci historie, geologie, fyziky, matematiky, botaniky, sportovci i „normální“ lidé, každý si vybere. Existují celé tématicky zaměřené série (Golfová hřiště, Vláčky, Pražské mosty, Významné stromy, K pramenům, atd.). Navíc každá keš má svou úroveň obtížnosti, takže je na každém jakou obtížnost a styl si zvolí.
Za třetí, Geocaching je poučný. Spousta keší vás provede historickým centrem měst, rodištěm významných osobností nebo nechá nahlédnout do tajů nejrůznějších odvětví a zálib.
Za čtvrté, geocaching pomáhá chránit přírodu. Je to samozřejmě dost nadnesené, nicméně existuje typ keše tzv. CITO (angl. zkr. Cash In Trash Out, česky něco jako Keš dovnitř, Odpadky ven), principem není nalezení schránky, ale uklidit nějaké veřejné místo, nejčastěji park či kus lesa, od odpadků. Je to obvykle organizovaná akce, takže se lze setkat i s dalšími lidmi hrající tuto hru a zároveň udělat něco pro své okolí.

A komu by nestačilo ani to, tak Geocahing je především výzva! Kdo se nikdy nedrápal v lázni svého vlastního potu do nejstrmějšího kopce, neprodíral se trním a nelezl bahnem přímo za šipkou, aby pak zjistil, že na místo vede pohodlná silnice a přímo u keše se producírují zástupy německých turistů a dámiček v podpatkách, nikdy nepochopí, proč to hrajeme.

Druhy keší

Jak již bylo napsáno, existují nejrůznější druhy keší. Liší se od sebe velikostí i cílem, který vlastník keše sleduje. Schránky mohou být velikosti nehtu na malíčku i velké jako jedna místnost, mohou vás protáhnout celým městem nebo dovést jen na jedno místo. S čím vším se tedy můžeme na svých cestách za poklady setkat?

logbook    cache


DRUHY KEŠÍ PODLE VELIKOSTI
Velikost „micro“ - je to jen malá schránka, nejčastěji velikosti krabičky od filmu, ale může být i menší. Obvykle obsahuje pouze logbook, popřípadě malou tužku, pokud se vejde. Ve většině případů neslouží k výměně předmětů. Používá se zejména tam, kde se nedá použít větší krabička. Například na velmi frekventovaných místech ve městech.
Velikost „small“ – je o něco větší než micro. Může to být například krabička od vitamínů, plechová krabička od bonbonů nebo malá „Lock&Lock“ krabička. Nejčastěji se používá na ukrývání souřadnic jednotlivých stage (čti stejdž) u multi keší (viz dále). Ale samozřejmě i pokud se na místo nevejde větší krabička, a micro je zbytečně malá, použije se tento typ.
Velikost „regular“ – je nejčastější typ velikosti schránky, který se používá. Jsou to různé plastové nebo plechové nádoby. Obsahují logbook (často ve formě notýsku), tužku, ořezávátko a předměty na výměnu.
Velikost „large“ – tam, kde je možnost, může se použít pro uschování pokladu větší nádoba. Výhodou je, že se do ní vejde nejen hodně věcí, ale i předměty větších rozměrů. Taková large keš může být 5l kýbl od primalexu,velká dřevěná truhla, sud nebo třeba vagón. Zkrátka vše, co je větší než normální regular keš.

micro keš     small keš     regular keš


DRUHY KEŠÍ PODLE TYPU
Traditional Cache – neboli tradiční keš, je úplně nejčastější typ keše. Její souřadnice jsou předem známé a krabička se na nich fyzicky nachází. Je vhodná pro ukázání jednoho konkrétního místa.
Multi-Cache - souřadnice nevedou přímo ke skrýši, ale na nějaké místo, kde je možné získat další informace. Může tam být přímo krabička se souřadnicemi na další zastávku (stage), ale také tam může být jen nějaké číslo či indicie k vypočtení dalších souřadnic. Na nich potom může být buď další krok (další souřadnice nebo jiné informace) nebo skutečná „finální“ keš. Vždy platí, že Multi-cache musí obsahovat alespoň jednu stage. Maximum není omezeno. Hledání multikeše proto zabere většinou mnohem více času než tradiční keš. Používá se hlavně pro ukázání rozsáhlejší oblasti. Například historické centrum města, zajímavý park se sochami, hezkou stezku, atd. Také lze multi-cache využít v případě, že na místo, které bychom chtěli ukázat, nelze fyzickou schránku schovat (například je velmi frekventované, příliš nebezpečné, atd.).
Mystery Cache – aneb keš na úvodních souřadnicích nehledejte! U tohoto typu nejsou souřadnice předem známy. K získání správných souřadnic je zapotřebí splnit nějaký úkol, vyluštit šifru či hádanku nebo nějaký hlavolam. Zkrátka používají se v případě, když chce majitel hledače trochu potrápit. Náročnost může být od lehkých hádanek pro děti, přes luštění křížovek a sudoku až po těžké programovací šifry. Řadí se sem také keše, které z nějakého důvodu nelze zařadit nikam jinam. Například mají nějakou další podmínku pro uznání nálezu, kromě nálezu samotného (poslat heslo, fotku, někam zavolat, atd.)
Letterbox Hybrid – je speciální druh keší, který vznikl zkřížením dvou her letterboxingu a geocachingu. Při Letterboxing se GPS nepoužívá a schránka se hledá pouze pomocí nápověd (clues). Schránkám se říká letterbox a vždy obsahují razítko, kterým si hledač označí svůj zápisník. Tato hra je rozšířena zejména v USA. Letterbox Hybrid tedy zkřížil obě dvě hry a výsledkem je schránka, která se nachází na známých souřadnicích (tedy je nutná GPS), ale na rozdíl od běžných keší obsahuje ještě razítko, které se neodnáší.
Wherigo Cache – je poměrně nový druh keší, který vznikl cca před dvěma lety. K jejímu nalezení je třeba mít přístroj podporující speciální program Wherigo (nové GPS nebo PDA), který lze stáhnout na internetu. Ten pak zobrazuje pokyny, kudy má člověk jít. Obvykle má cesta i nějaký příběh, takže je to vlastně taková minipočítačová hra naživo. Bývá většinou koncipována jako multi-cache, ale souřadnice jednotlivých stage nejsou známé, ani se nijak nevypočítávají. Dozvíme se je prostě tím, že na ně dorazíme.
Event cache – speciální druh keše, kde na konci není fyzická krabička, ale je to pouze organizované setkání pro všechny hráče geocachingu, tzv.“Geocachery“ (čti džiokešery nebo česky - kačery), kdy pořadatelem je také geocacher. Slouží k seznámení a vzájemnému poznání hráčů. Může být spojen s nějakou další činností, jako jsou nejrůznější hry, zpívání, koncert, výšlap na nějakou horu nebo to může být jen obyčejné posezení u piva.
Mega-Event Cache – Event cache, kterého se zúčastní více než 500 lidí.
Cache In Trash Out Event (CITO) – další typ Event cache, který je spojen s uklízením odpadků nějakého veřejného místa. Je to opět akce organizovaná nějakým Geocacherem pro Geocachery.
Earthcache – tento typ cache také neobsahuje fyzickou schránku, ale jejím účelem je ukázat nějakou geologickou zajímavost. Pro uznání nálezu je obvykle nutné doložit fotografii z daného místa a odpovědět autorovi na několik otázek týkající se této geologické zajímavosti.
Virtuální Cache – se dnes už nepoužívá (není povoleno její zakládání), ale je možné nalézt tyto keše založené ještě v době, kdy povolené byly. Také neobsahuje fyzickou schránku. Využívala se na velmi zajímavých místech, kde nešlo fyzickou schránku umístit, například Severní pól, Velká čínská zeď, atd. Tyto keše se mohli v dřívější době odlovit z pohodlí domova, dnes už je podmínka přiložení fotky z místa.
Webcam Cache - další typ keše tzv. “na dožití“, nové už nelze založit, ale existuje ještě spousta těchto keší, které byly založeny dříve. Také neobsahuje fyzickou schránku. Na souřadnice míří webová kamera a pro uznání nálezu je nutné přiložit fotku z webkamery.